♥♥ زندگی ♥♥

زندگی از نو ، دوباره ، هر روز با امید …
یادمان باشد فردایمان بر گرفته از کارها ی امروزمان است .
پس بیاییم روزمان رو جور دیگر آغاز کنیم ،
روزی که پس آن فردایی روشن متولد می شود و پس آن فردا ،
برایمان دیروزی با لحظات ماندگار رقم می خورد که از حضور آن در خاطراتمان انرژی مضاعفی در وجودمان احساس می کنیم و همان باعث می شود ،
امیدمان برای ساختن آینده ی برتر چندین برابر شود …

/ 1 نظر / 25 بازدید