چـالـش هـا هـمان چـیـزی اسـت کـه زنـدگـی را جـالـب مـی کـنـد
و غـلـبـه بـر آنـهـا هـمان چیــزی اسـت کـه بـاعـث مـی شـود
زنـدگـی مـعـنـادار بـمـانـد.

/ 6 نظر / 22 بازدید
سایه بارانی

دنیای عجیــبی است... اینجا حتی لبــخند را هم میزنند... [لبخند][ناراحت]

رند

دلم کــما میخواهد...!! از آنهایی که دکــتر میگوید: متأســـفم... فقط برایش دعـــا کنید... خوشحال میشم سربزنی

محبا

زندگی آرام است، مثل آرامش یك خواب بلند. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یك روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای ِیكی كودك ناز. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یك غنچه ی باز. زندگی تك تك این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر... دوست داشته باش و زندگی کن!زمان برای همیشه از آن تو نیست

دنیای ارزوها

☜زندگیم که تلخ میشود ⬅سکوت میکنم، ☜سکوتی به ⬅بلندای ایـمانـم، ☜❤خـدایـی هست، پس امـیـدی هست... ✧✧

محبـــا

زندگیست دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد... به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند، به این سالها که به سرعت برق می گذرند....